Panel usług sieciowych AGH

Uczelniane Centrum Informatyki udostępnia szereg usług związanych z korzystaniem z Uczelnianej Sieci Komputerowej i z Internetu. Dla wygody użytkowników zarządzanie nimi zostało zgrupowane w jednym wspólnym interfejsie - Panelu usług sieciowych AGH.

Do zalogowania się do Panelu wymagany jest e-mail w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl. Można go uzyskać w UCI, C1 Vp., pok. 505. Przy logowaniu należy podać e-mail i hasło do konta pocztowego.

Instrukcje konfiguracji usług:
Bogusław Juza